Formación en Coeducación e Corresponsabilidade de 20horas de duración subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables a través do proxecto " A Corresponsabilidade tamén se aprende" do ANPA do Colexio Divino Salvador.